15 Juni 2021 20:22

Tutorial pengisian rencana umum pengadaan di aplikasi SiRUP dapat dilihat pada laman https://www.youtube.com/watch?v=RTvedooKlLY

Lampiran: